BAZA KULLANIM ÖNERİLERİ

 • Bazanızı, kullanma kılavuzunda belirtilen koşullara uygun olarak kullanın.
 • Çocuklarınızın bazaları açmasına veya içeri girmesine izin vermeyin.
 • Taşıma ve taşınma durumlarında önce bazanın içindeki eşyaları çıkartın ve bazayı ambalajlayın. Taşıma sırasında bazanın üzerine ağır yük koyulmadığından emin olun, köşe kısımlarını çarpmamaya dikkat edin.
 • Bazanın sandık kısmını depolama alanının yüksekliğini aşmadan kullanmaya özen gösterin.
 • Ayaklarının kırılmasına yol açabileceğinden, bazayı sürükleyerek taşımayın.
 • Baza üst kapağını uzun süre açık pozisyonda bekletmeyin, işiniz bittiğinde hemen kapatın.
 • Amortisörlü bazanın sandık içine basmayın.
  Emniyetiniz için bazanız açık iken mutlaka emniyet kilidini takın. Sandık kısmını kapatmak istediğinizde, etikette belirtildiği gibi emniyet kilidini açın, yavaş ve dikkatli biçimde bazanın üst sandık kapağın kapatın.
 • Temizlik yapılırken bazayı ayak ucundan hafif kaldırarak tekerler üzerinde çekin. Bazanın kumaş kısmını ılık suyla, sabun tozu köpüğüyle ve renksiz malzemeyle silin. Ahşap kısımları için nemli bez kullanmanız yeterli olacaktır.
 • Baza, üzerinde yatak olmadığında daha sert açılır. Bu durumda, bazayı açıp kapatmanız gerektiği zaman dikkatli olun.

BAZA KULLANIM KILAVUZU

 • Yatak mekanizmasını kaldırmak için ayakucu kısmında yer alan kulpları kullanın. Mekanizma amortisörlerden dolayı hızlı bir şekilde yukarıya kalkacağından, yüzünüze çarpmamasına dikkat edin. Baza üst mekanizmasını yüzünüzden ve vücudunuzdan uzak tutarak, yavaşça sabitleyin.
 • Mekanizmayı tamamen sabitledikten ve emniyet kilidini devreye soktuktan sonra depolama alanına eşyalarınızı koyabilirsiniz. Yüksek kaliteli amortisörler güvenlidir, yine de kapağı açık halde iken depolama bölümüne girmeyin.
 • Bazayı kapatmak için emniyet kilidini açın. Baza üst kapak mekanizmasını yüzünüzden ve vücudunuzdan uzak tutarak yavaşça indirin ve sabitleyin.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR

 • Kullanım şartlarının dikkate alınmaması sonucunda meydana gelen hasarlar,
 • Garanti şartlarına uymayan durumlar,
 • Ürünün tüketiciye tesliminden sonra, tüketici tarafından yapılan nakliye ve taşımalarda meydana gelen hasarlar,
 • Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapılması durumunda garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

 • Hälsa baza ve başlıkları 2 yıl garantilidir.
 • Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Hälsa garantisi kapsamındadır.
 • Ürün onarım süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcı bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirme tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 • Ürünün garanti süresinin içerisinde üretim hatasından dolayı doğan gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin onarılır.
 • Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
  • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanısıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  • Onarımı için gereken azami sürenin aşılması,
  • Servis merkezinin veya servis istasyonunun mevcut olmaması halinde; ürünün satışından sorumlu sırayla satıcı, bayi, acente, temsilcilik, ithalatçı veya imalatçı-üreticiden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, tüketici ücretsiz ürün değişimi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir.
 • Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.