Doğal Pamuk

Hälsa uyku ürünleri özenle seçilen pamuk liflerinden meydana geliyor. Vücuda nefes aldırıyor olması, bitkisel kaynaktan meydana gelmesi ve hijyenik olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca saf pamuk yapısı içerisinde herhangi bir zararlı yapının oluşmasına müsade etmiyor. Özellikle deri döküntüleri ile beslenen akarların oluşumuna mani oluyor. Uyku ortamınız için en hijyenik çözümlerin arasında yer alıyor. Hafifliği ile dört mevsim kusursuz rahatlık sağlıyor.

Bitki Özellikleri

Pamuk Bitkisi (Gossypium hirsitum), ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından anavatanı Hindistan olan kültürü yapılan, önemli bir bitki türüdür. Tekstil sektörünün ana hammaddelerinden biridir. Pamuk, sentetik lif üretiminin sürekli artmasına karşın dünya tekstil sanayinde kullanılan hammaddeler arasındaki yerini ve önemini korumaktadır.

Halen kullanılan dokuma hammaddesinin % 60′ı pamuktan sağlanmaktadır.

Liflerine Göre Pamuk

Pamuk lifi tekstil sanayisinde hammadde olarak kullanıldığı için büyük önem taşımaktadır. Sentetik ve rejenere lif üretimindeki artışlar nedeniyle toplam lif üretimindeki payı oluşmaktaysa da, pamuk lifi özelliklerinde yapay lif elde edilemediğinden vazgeçilemez bir doğal lif bitkisidir.
  1. Kısa Lifli: Bu pamuklar kısa ve kalın olduklarından kaba mamullerin yapımında kullanılır. Dünya toplam pamuk üretiminde % 5 – 10’unu kapsar.
  2. Orta Lifli: Dünya üretiminin % 80 – 85’ni kapsar.
  3. Uzun Lifli: Dünyadaki üretim miktarları yaklaşık 1,8 milyon tondur. Ancak ülkemizde pek kullanılmamaktadır.
  4. Çok Uzun Lifli: tekstil endüstrisinde ince mamullerin yapımında kullanılır. Ancak yetiştirilmesi için özel iklim şartlarına ihtiyaç vardır.
Menü