ÜRÜN KULLANMA KILAVUZU

 • Yatağınızı katlayıp bükmeyin, dik konumda tutmayın.
 • Yatağınızı sert ve düz bir zemin üzerinde kullanın.
 • Yatak ile karyolanın aynı ebatta olması gerekmektedir.
 • Latalı, yaylı ve aralıklı bazalar yaylı yataklar için uygun değildir ve yatağınıza zarar verir.
 • Yatağınızı düzenli olarak yatak modelinize göre rotasyon kısmında açıklandığı gibi ayakucu/başucu ve ters/düz olarak çevirin.
 • Yatağınızı hafif nemli bir bez ile ağartıcı ve kimyasal deterjan kullanmadan temizleyin. Hälsa yatağınızı nasıl temizlemeniz gerektiği ile ilgili detaylı bilgiye yandaki QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

GARANTİ KAPSAMI

Aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birine uyulmadığı takdirde geçerli bir garanti belgesi ibraz edilirse dahi ürün garanti kapsamı dışındadır.

 • Yatağın kullanım talimatı dışında kullanılması,
 • Yatak dik konumdayken aşırı kuvvet uygulanması,
 • Yatağa yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir şekilde müdahale edilmiş olması,
 • Ürünün tüketiciye tesliminden sonra yapılacak taşıma sırasında meydana gelecek yırtılma, kirlenme ve ıslanma,
 • Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapılması durumunda garanti geçersizdir.

Garanti belgenizi ve faturanızı ve fotokopisini bir arada bulundurmanız gerekmektedir. Ürününüzün arızalanması durumunda servis/bakım bu belgeler üzerinde belirtilen bilgi ve tarihler dikkate alınarak yapılır.

GARANTİ ŞARTLARI

 • Hälsa yatakları 2 yıl garantilidir.
 • Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar.
 • Ürünün garanti süresi içinde arızalanması halinde tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcı bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirme tarihinden itibaren başlar.
 • Ürünün garanti süresinin içerisinde üretim hatasından dolayı doğan gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin onarılır.
 • Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi, üründen yararlanmamanın süreklilik kazanması, onarım için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirilir.
 • Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından dolayı kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
 • Tüketici şikayet beyanında garanti belgesi ibraz etmekle sorumludur. Aksi takdirde değişim yapılmaz.

ROTASYON BİLGİSİ

Tek Taraflı Yataklar:

Yatağınız tek taraflı kullanıma uygun tasarlanmıştır.

Yeni Hälsa yatağınızı kullanmaya başladıktan 1 ve 3 hafta sonra ayakucu-başucu yer değiştirecek şekilde rotasyon tavsiye ediyoruz. Bu sayede yatak ile karşılıklı alışma süreciniz daha sağlıklı ilerleyecektir. Sonrasında her 3 ayda bir ayakucu-başucu rotasyonu uygulamalısınız.

Rotasyon yatağın ömrünü artırmak ve konfor derecesini korumak için önemli bir uygulamadır. Düzenli rotasyon ile yatağınız uygulanan bölgesel baskıya daha uzun süre mukavemet gösterir.

Latalı ya da benzer şekilde aralıklı olan karyolalar yaylı yatak kullanımına uygun değildir.

Çift Taraflı Yataklar:

Yatağınız çift taraflı kullanıma uygun tasarlanmıştır. Her bir yüzeyi ayrı konfor derecesinde sahiptir. Her iki yüzeyini de deneyip size uygun olan tarafta uyuyabilirsiniz. Senede 2-3 kez 1 aylık dönemler halinde diğer tarafı kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede kullandığınız yüzeyin forumunu daha uzun süre koruyabilirsiniz.

Yeni Hälsa yatağınızı kullanmaya başladıktan 1 ve 3 hafta sonra ayakucu-başucu yer değiştirecek şekilde rotasyon tavsiye ediyoruz. Bu sayede yatak ile karşılıklı alışma süreciniz daha sağlıklı ilerleyecektir. Rotasyon yatağın ömrünü artırmak ve konfor derecesini korumak için önemli bir uygulamadır. Düzenli rotasyon ile yatağınız uygulanan bölgesel baskıya daha uzun süre mukavemet gösterir.

Vücut ağırlığına ve anatomisine göre yatağa yapılan baskı şekli ve oranı farklılık gösterir. 100 kg ve üzeri ağırlığa sahip bireyler için yatağın formunu uzun yıllar korumak adına rotasyon ve çevirme talimatlarına uyulmasını tavsiye ederiz.

Latalı ya da benzer şekilde aralıklı olan karyolalar yaylı yatak kullanımına uygun değildir.